En glansfull framtid : ur TCO:s historia 1944-2010 pdf, epub ebook

 En glansfull framtid : ur TCO:s historia 1944-2010 pdf, epub ebook

En glansfull framtid : ur TCO:s historia 1944-2010

  • Siffra: 961043267954012
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 4652)
  • Paperback : 181 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

När facklig historia skrivs har historiker och samhällsvetare ägnat liten uppmärksamhet åt tjänstemannarörelsen jämfört med den fackliga arbetarrörelsen.
Att ta sig an TCO:s historia har därför i stor utsträckning inneburit att ge sig ut på obruten mark, konstaterar förre TCO-medarbetaren Uno Westerlund som skrivit denna historik om TCO och dess föregångare som centralorganisation för förbund av anställda som karaktäriserats med ord som "tjänstemannaklassen, medelklassens löntagare, intellektuellt arbetande funktionärer. När nuvarande TCO bildades 1944 förutspådde dess hedersordförande Viktor von Zeipel organisationen en glansfull framtid. Den person-och faktaspäckade historiken går fram till 2010 då medlemsantalet växt från 240 000 vid starten till 1,2 miljoner idag då medlemmarna brukar beskrivas som ett tvärsnitt av Sverige. Sedan flera val tillbaka har det till exempel visat sig vid riksdagsvalen att som TCO:arna röstar, så röstar Sverige.

Uno Westerlund är född 1942. Han disputerade 1973 i historia vid Uppsala universitet. Förutom vid TCO har han varit anställd bland annat vid universiteten i Uppsala och Umeå och vid svenska ambassaden i Bonn. Inom TCO arbetade han på 1970- och 80-talen med utbildnings- och forskningspolitik och från 1993 till sin pensionering 2002 med internationella frågor. Han har skrivit flera böcker och senast gett ut En svensk historia från periferin, 2009.

Relaterade böcker