uppkopplad Litteraturläsning i förskolan pdf, epub ebook

uppkopplad Litteraturläsning i förskolan pdf, epub ebook

Litteraturläsning i förskolan

  • Siffra: 218332764557071
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 1328)
  • Paperback : 114 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, men också i kunskapsutvecklingen i stort. Men hur arbetar förskolepersonal med uppdraget att grundmura nyfikenhet och lust till läsning? Och hur kan litteraturläsningens potential som kunskapskälla tas tillvara? 
I bokens första del undersöker författarna vilka förutsättningar barnen ges vid ett antal förskolor i Sverige att utveckla kunskap med litteraturens hjälp. I den andra delen resonerar de kring tematiskt arbete i förskolan och vilken funktion läsning av skönlitteratur kan ha i sådana sammanhang. Men de ger även konkreta planeringsförslag på teman - teman om familjekonstellationer och om natur, djur och miljö - där ett uttalat syfte med litteraturläsningen är just att stödja barnens kunskapsutveckling. 
Litteraturläsning i förskolan vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare. Den erbjuder också värdefull läsning för bibliotekarier som samarbetar med förskolan. 

Relaterade böcker