ladda ner Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden pdf epub

ladda ner Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden pdf epub

Vaktmästaren och professorn brevväxlar : kring livsfrågorna och världsbilden

  • Siffra: 603966896886593
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 4781)
  • Paperback : 127 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Björn Vilson, förutvarande vaktmästare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Bengt Hubendick, förutvarande chef för Naturhistoriska museet i Göteborg, diskuterar i den här boken människan, livet och tillvaron, kort sagt livsfrågor och världsbilden med många utvikningar.

Boken är resultatet av en sexårig brevväxling mellan de båda, den ena med en mer andligt visionär syn, den andra med en naturvetenskapligt grundat syn.

Med förord av professor emeritus Emin Tengström och biskop emeritus Martin Lönnebo.

Bland de ämnen och frågor som diskuteras i boken kan nämnas: Slumpen eller Gud? medvetandets natur och ursprung; anden; har vi en fri vilja? gudsbegreppet; energi och materia; den nya biologin; forskarnas ansvar; befolkningsexplosionen; etik och moral; människovärdet; Rio-konferensen; tvärvetenskap; religionens makt; evolutionen och religionen (Darwin, Adam och Eva); universum; "Big Bang"; hjärnan, driftlivet och biologiska arvet; våldslustarna; analys av världsläget.

Björn Vilson, född 1937 i Stockholm, uppvuxen i Värmland, senare bosatt i Göteborg, är också tecknare och författare. Han debuterade 1967 tillsammans med Lars Karlsson med den sociala debattboken "Samarbete över muren". Björn har arbetat trettio år som akutvaktmästare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och det var under sex av dessa år som han brevväxlade med Bengt Hubendick om livsfrågorna, världsbilden och många andra stora, brännande frågor i tiden.

Professor Bengt Hubendick född 1916, välkänd biolog och humanekolog. Har bl.a. varit verksam som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg. Förutom verksamheten som museiman har han författat ett flertal vetenskapliga arbeten inom områdena anatomi, fylogeni och biogeografi och en rad populärvetenskapliga arbeten. På senare år har han dock inriktat sig på människans ekologiska situation med ett flertal böcker.

Ur förorden:

"Vi har att välja mellan två vägar. På den ena står det Heligt och profant. På den andra Heligt eller profant. Jag tror att detta är det viktigaste vägvalet för vår kultur. Välj den första vägen. Eftersom Universum kanske är oändligt finns det goda skäl att vara ödmjuk.

Utifrån den bakgrunden är det en fröjd att läsa denna brevväxling. Tonen är förtroendefull, inte fientlig, inte undfallande. Det är ett äkta samtal om de stora frågorna för mänskligheten.

Den största skillnaden består i att det är två olika personligheter som möts, en mer visionär, en annan mer jordnära. Båda behövs."

Martin Lönnebo
Biskop emeritus i Linköping

"Genom att i bokform publicera en brevväxling som pågått under en följd av år stiger de båda tillsammans in i det offentliga rummet. Syftet är att locka läsare till att själva fundera vidare på ett antal frågor som praktiskt taget alla människor någon gång funderar över i sina liv.

Rätt läst kan den här brevsamlingen enligt min mening stimulera till många andra dialoger mellan människor intresserade av att orientera sig i dagens värld. Den världen är förvisso allt annat än enkel att förstå och förhålla sig till."

Emin Tengström
Professor emeritus i humanekologi med humanistisk inriktning

Relaterade böcker