läsa Osynliga flickor - synliga pojkar - Om ungdomar med svenska som andra språk pdf

läsa Osynliga flickor - synliga pojkar - Om ungdomar med svenska som andra språk pdf

Osynliga flickor - synliga pojkar - Om ungdomar med svenska som andra språk

  • Siffra: 788295701399750
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 3659)
  • Paperback : 105 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Mellan 20 och 30 procent av eleverna i dagens gymnasieskola har sina rötter i en annan kultur än den svenska och de har svenska som sitt andra språk. Hur ofta får de tillfälle att tala svenska? Med vem talar de sina olika språk? Vilka svenska varianter förekommer? Vad är "invandrarsvenska"?

För att belysa dessa frågor har författarna intervjuat drygt 50 elever med

utländsk bakgrund vid en gymnasieskola i Göteborg. De undersöker hur

eleverna klarar sina studier och hur de påverkats av de stora förändringar som genomförts i gymnasieskolan. Invandrarelevernas attityder analyseras liksom deras kommunikativa situation i stort. Avsevärda skillnader i flickors och pojkars språkbruk och umgängesmönster påvisas och diskuteras.

I boken förekommer många citat för att man skall bli bekant med ungdomarna och få ett inifrånperspektiv på de frågor som behandlas.

Boken vänder sig i första hand till studenter i svenska språket vid universitet och högskolor men är också avsedd för blivande och verksamma lärare och skolpolitiker. Den kan också läsas av var och en som har intresse för dagens ungdom och den nya skolan.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2002.

Relaterade böcker