Subaltern 1(2010) epub pdf

 Subaltern 1(2010) epub pdf

Subaltern 1(2010)

  • Siffra: 442167683182890
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 4645)
  • Paperback : 178 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I Brev till en vän skriver den buddhistiske läromästaren
Ngrjuna att det finns fyra sorters människor: de som går från ljus till starkare ljus, de som går från mörker till än djupare mörker, de som går från ljus till mörker och så de som går från mörker till ljus. Säkert tillhörde Ngrjunas egen läromästare den överbeskyddade fursteson som blev Buddha efter att för första gången sett en tiggare, en sjuk och en död de som gick från ljus till starkare ljus.

Men vilken sorts människor tillhör vi, de spillror som befinner sig i den förnuftets natt som sänkt sig över västerlandet och förvägrat dagen dess skimmer? En som vägletts av en dylik fråga i sitt tänkande var historiefilosofen Oswald Spengler vars postumt publicerade dagboksanteckningar visar människan bakom tänkaren, barnet bakom mannen. Att Spengler går från mörker till djupare mörker tycks vara klart, men det som fortfarande gör honom angelägen är förmodligen också hans oförmåga att leva och ordna sitt tänkande efter sin samtids rationalitet och i stället borra sig djupare ned i pessimismens berggrund.
En vision om västerlandets stundande undergång tycks också
nära den essä om borgaren som Fjodor Dostojevskij skrev
efter resor i Occidenten. Dostojevskij fångar den tragiska livskänsla som också är källsprånget för en annan förnuftskritiker, Miguel de Unamuno, och dennes törst efter något annat, något heligt. En levnadsstämning som skulle omvandla jordmånen för tänkandet till den grad, att så skilda författarskap som Heiner Müllers, E. M. Ciorans, J.M. Coetzees och bernt erikssons, tvingades sänka sina rötter i samma mull och hämta ord och tankar ur samma, alltmer utspädda livssaft. Kanske kan denna vandring i förnuftets gränszoner, ett område som alltid tycks ha väntat på sina stigfinnare, vara ingången till detta nummer av Subaltern.

Medverkande
Theodore W. Adorno, Helen Andersson, E. M. Cioran, Penny
Davenport, Fjodor Dostojevskij, Christian Ekvall, bernt erikson,
Ulf I Eriksson, Rikard Johansson, Rolf Jonsson, Alex Kanevsky,
Kajsa Öberg Lindsten, Heiner Müller, Ngrjuna, Elena
Namli, Maria Nääs, Henrik Schück, Gustav Sjöberg, Oswald
Spengler, George Steiner, Botho Strauss, Nikanor Teratologen,
Miguel de Unamuno.

Relaterade böcker