Sionismen - fullbordan och förnyelse pdf epub

 Sionismen - fullbordan och förnyelse pdf epub

Sionismen - fullbordan och förnyelse

  • Siffra: 317955443576730
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 4840)
  • Paperback : 151 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Sionismen - fullbordan och förnyelse
Anders Carlberg

Sionismen eftersträvade det judiska folkets normalise-

ring. Genom att få en egen stat skulle "judarna bli en del av nationernas familj" som Hjalmar Branting uttryckte det.

Sionismens primära mål fullbordades genom att alla judar erbjöds ett nationalhem i staten Israel. Många problem förblev dock olösta. Detta och mer därtill dryftas ingående av författaren Anders Carlberg.

180 sid, svartvit, illustr, 1997
ISBN 91 85164 437

Relaterade böcker