LAS-Handboken : om tillämpningen av anställningsskyddslagen : lagtext, kommentarer, AD-domar : lagtext, kommentarer, AD-domar epub pdf

 LAS-Handboken : om tillämpningen av anställningsskyddslagen : lagtext, kommentarer, AD-domar : lagtext, kommentarer, AD-domar epub pdf

LAS-Handboken : om tillämpningen av anställningsskyddslagen : lagtext, kommentarer, AD-domar : lagtext, kommentarer, AD-domar

  • Siffra: 434105194081611
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 3608)
  • Paperback : 177 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

LAS-Handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse 1 januari 2013. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor. AD-praxis - som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen - redovisas genom kortreferat av 600 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställnings skydds lagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-Handboken är skriven - i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Relaterade böcker