Enkel linjär regressionsanalys : de första grunderna epub, pdf

 Enkel linjär regressionsanalys : de första grunderna epub, pdf

Enkel linjär regressionsanalys : de första grunderna

  • Siffra: 580973688506503
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 4640)
  • Paperback : 182 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Regressionsanalys är ett sätt att med hjälp av en eller flera faktorer försöka förklara eller förutsäga en företeelse. Metoden kallas enkel när bara en förklarings- eller förutsägelsefaktor används och linjär när de mätvärden man har, avbildade i ett punktdiagram, någorlunda väl ansluter sig till en tänkt linje. Boken ger en långsam och grundlig genomgång av basbegreppen och är närmast avsedd för dem som inte har matematik högt uppe på sin intresselista. Boken visar både hur man manuellt kan räkna regression och hur man använder Excels program Regression. Huvudperson i boken är sommarkioskägaren Åke som med hjälp av regressionsanalys vill förutsäga den mängd glass som han kan föreväntas sälja under dagen.
Innehåll Vi lägger en grund Åke söker hjälp 6 Galton och ordet regression 8 Grundläggande ordförråd 10 Vi drar ett urval 14 Förutsättningar uppfyllda? 16 Regressionsekvationen 18 Regressionslinjen 23 Vi bygger vidare Excels program Regression 30 Ekvation Linje 33 Förklaringsgrad 34 Residualer 36 Residualvariansen 40 Snart är vi klara Inferens 46 Hypotesprövning b 49 Estimation 54 Bilagor Baskunskaper 60 Population Åke 66 Cd filer 66 Några formler 67 Tabell t-fördelningar 68 Svar och lösningar 69 Register 72

Relaterade böcker