Den omstridda globaliseringen epub, pdf

 Den omstridda globaliseringen epub, pdf

Den omstridda globaliseringen

  • Siffra: 376683551484007
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 1301)
  • Paperback : 145 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Hur djupt och i vilken utsträckning håller världen på att förändras genom globala krafter och processer, det vill säga genom vad som brukar kallas globalisering? Det är en av dagens centrala stridsfrågor. David Held och Anthony McGrew går igenom debatten mellan »globalisterna» och de som anser att talet om globalisering är överdrivet, »globaliseringsskeptikerna».
Författarna börjar med att klarlägga själva begreppet globalisering och granskar sedan argumenten för och emot globaliseringen på vart och ett av de områden som dominerar den offentliga och den akademiska debatten: nationalstatens roll, den nationella kulturens öde, världsekonomins funktionssätt, den roll som global styrning spelar, hur omfattande den globala ojämlikheten är samt de etiska grundvalarna för politisk samlevnad och en global ordning. Boken beskriver de olika politiska reaktionerna på globaliseringen, analyserar olika idéer om övernationell politisk styrning och skisserar till slut en egen kosmopolitisk vision
Boken är ett resultat av ett mångårigt arbete med globaliseringsfrågan. Kortfattat och pregnant förmedlar författarna synpunkter och analyser som de utvecklat i en rad tidigare arbeten, bl.a. i den stora boken Global Transformations (1998), som blivit ett standardverk om globaliseringen.

Relaterade böcker