ladda ner Der Sprung! 1 Lärar-cd 1-2 pdf

ladda ner Der Sprung! 1 Lärar-cd 1-2 pdf

Der Sprung! 1 Lärar-cd 1-2

  • Siffra: 464653520526584
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1489)
  • Paperback : 196 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Våga språnget - och landa i tyskan!
Der Sprung! är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och stimulerande innehåll har gjort Der Sprung! till en mycket populär och uppskattad läromedelsserie.

Läs mer
Utmärkande drag
- Tydlig struktur
- Lättarbetad för elever och lärare
- Texter i olika svårighetsnivåer med möjlighet att individualisera
- Engagerande texter, sånger och ramsor
- Separat grammatik
- Mycket extramaterial förrepetition och extraarbete
- Lgr 11-anpassad
Der Sprung! 1
Der Sprung! 1 är en elevbok som eleverna skriver i. Texterna och övningarna är mycket varierade och av olika svårighetsgrad. De ger alla elever möjlighet att fördjupa sig efter sin egen förmåga och få känna att de lyckas i sitt arbete. Här finns s.k. helikoptertexter där eleverna tränas i att förstå innehållet i en text utan att känna till betydelsen av varje ord. Stjärnuppgifterna - en form av överkursuppgifter - hjälper eleven att bygga upp sitt ordförråd. Uttalsövningar kommer in tidigt, och sång, musik, knep och knåp finns i alla kapitel. Många uppgifter stimulerar också till att gå vidare och söka egen kunskap.
Das Sprungbrett
För grupper som börjar med tyska först i årskurs 7 finns en "språngbräda" - ett förberedelsematerial för att kunna börja med Der Sprung! 2. Materialet består av en introduktionskurs i 8 korta avsnitt som dels ger en språklig bas, dels en inskolning i de arbetssätt som finns i Der Sprung!-serien. (I lärarmaterialet till Der Sprung! 2 finns anvisningar till hur man arbetar med Das Sprungbrett.)
Der Sprung! 2
Fr.o.m. årskurs 7 är materialet för eleven uppdelat i separata text- och övningsböcker. I övningsboken betonas ordkunskap och användbara fraser och uttryck. Här finns många kommunikativa övningar av olika svårighetsgrad och omfattning knutna till textbokens olika kapitel.
Grammatikpresentationer och grammatikträning finns i ett fristående avsnitt i övningsboken, för att kunna tas in i den mängd och den takt som är lämplig. Därigenom blir grammatikgenomgångarna inte styrande för den kommunikativa språkträningen. Även här finns stjärnövningar, så att det tydligt framgår vilka övningar som är mer krävande. Extra grammatikövningar av varierande svårighetsgrad finns dessutom på arbetsblad i lärarmaterialet. Genusfärger används precis som tidigare i ordlistor, men nu också i grammatikdelen.
I textboken har stor vikt lagts på tonåringens krav på spännande och intresseväckande texter, dialoger och realia. För att göra innehållet ännu mera omväxlande finns material för dramatisering, lekfulla klurigheter, sånger och musik.
Der Sprung! 3 och 4
Texterna i studiesatsens två sista textböcker blir nu något fler och lite längre, men fortfarande blandas dialoger, sånger, dikter och berättande texter av vitt skilda slag. Texterna behandlar många olika ämnen och företeelser i de tysktalande länderna. Liksom tidigare ligger tyngdpunkten på att utöka elevernas ord- och frasförråd samt att förbättra deras kommunikativa förmåga.
Lärarmaterialet
Lärarmaterialet till varje årskurs innehåller genomgångar kapitel för kapitel med kommentarer, metodiska tips, kopieringsunderlag med extrauppgifter och fördjupningsavsnitt samt kunskapsutvärderingar. Dessutom finns förslag till arbete med portfoliometodiken och slutligen ett rejält repetitionsavsnitt. Lärarmaterialet finns i två olika format, på cd-skiva och som nedladdningsbar fil. Cd-skivan säljs så långt lagret räcker och ersätts med de nedladdningsbara komponenterna. Lärarmaterialet innehåller exakt samma sak oavsett format och består av utskrivbara pdf-filer, som du som lärare själv kan skriva ut i valda delar och vid rätt tillfälle dela ut till eleverna (kopieringsunderlagen).
Lärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva

Relaterade böcker