ladda ner online Minibok: Skildring av Gästrikland 1882 pdf epub

ladda ner online Minibok: Skildring av Gästrikland 1882 pdf epub

Minibok: Skildring av Gästrikland 1882

  • Siffra: 680274669787595
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 4553)
  • Paperback : 126 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I den här e-boken får du en spännande inblick i hur man på 1880-talet såg på landskapet Gästrikland.

Du får läsa om dess geologi, natur, invånare och de viktigaste industrierna.

På den här tiden hade man en helt annan syn på vad som var vackert i landskapet och du kommer nog att häpnas över att järnbruk och verkstäder beskrivs som "storartade" medan landskapets kust beskrivs som "sterilt och enformigt".

Texten innehåller också en kort beskrivning av staden Gävle som bara några år tidigare nästan blivit helt förstörd vid en omfattande brand.

Texten i den här e-boken skrevs av den svenske fornforskaren Herman Hofberg [1823-1883]. Hofberg tillbringade själv större delen av sin karriär i Stockholm där han bland annat arbetade på Nationalmuseum. Den här texten är hämtad från Hofbergs mest kända verk "Genom Sveriges bygder" från 1882.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Relaterade böcker